کاربرد حرف تعریف the در زبان انگلیسی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکسچه زمانی از the استفاده کنیم؟

1- زمانیکه می دانیم فرد شنونده میداند یا میتواند بفهمد ما در مورد چه چیز یا چه کسی صحبت میکنیم.

مثال:

"The apple you ate was rotten."

"Did you lock the car?"

2- زمانیکه در مورد چیزی صحبت میکنیم که قبلاً در باره آن صحبت کرده ایم.

مثال:

"She's got two children: a girl and a boy. The girl's eight and the boy's nine."

3- زمانیکه در مورد نقاط جغرافیایی خاص صحبت میکنیم، از the استفاده میکنیم.

مثال:

"the North Pole", "the equator"

ادامه مطلب

  • مطالب مرتبط
  • خداوند در زبان انگلیسی
  • دانلود فیلم آموزشی ضرب المثلهای پرکاربرد انگلیسی
  • آجیل و ادویه در زبان انگلیسی
  • مهمترین مهارت در یادگیری زبان چیست ؟
  • بیان سن / age در زبان انگلیسی
  • کاربرد afraid و fear در زبان انگلیسی
  • نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 6 آبان 1395 ساعت: 2:09