کاربرد حرف تعریف the در زبان انگلیسی

تعرفه تبلیغات در سایتچه زمانی از the استفاده کنیم؟

1- زمانیکه می دانیم فرد شنونده میداند یا میتواند بفهمد ما در مورد چه چیز یا چه کسی صحبت میکنیم.

مثال:

"The apple you ate was rotten."

"Did you lock the car?"

2- زمانیکه در مورد چیزی صحبت میکنیم که قبلاً در باره آن صحبت کرده ایم.

مثال:

"She's got two children: a girl and a boy. The girl's eight and the boy's nine."

3- زمانیکه در مورد نقاط جغرافیایی خاص صحبت میکنیم، از the استفاده میکنیم.

مثال:

"the North Pole", "the equator"

ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 6 آبان 1395 ساعت: 2:09

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :