کاربردها و تفاوتهای alone، lonely، lonesome، lone | بلاگ

کاربردها و تفاوتهای alone، lonely، lonesome، lone

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وباز alone وقتی استفاده میکنیم که بگیم تنهایی و کسی هم دور و برمون نیست. lonely و شکل غیررسمی آن یعنی lonesome به معنی تنهایی و از این تنهایی ناراحت بودن است.

به این جملات توجه کنید:

I like to be alone for short periods.

But after a few days I start getting lonely/lonesome.

با بکاربردن all همراه alone میتوان روی "تنهایی" تاکید بیشتری کرد و اونو برجسته تر کرد.

After her husband died, she was all alone.

* کلمه alone قبل از اسم استفاده نمی شود. و در این مواقع میتوان از lone یا solitary استفاده کرد.

The only green thing was a lone/solitary pine tree.

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : يکشنبه 9 آبان 1395 ساعت: 20:44