داستان کوتاه-کوسه ماهی درون ما | بلاگ

داستان کوتاه-کوسه ماهی درون ما

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وبThe Japanese have always loved fresh fish. But the water close to Japan has not held many fish for decades. So to feed the Japanese population, fishing boats got bigger and went farther than ever. The farther the fishermen went, the longer it took to bring the fish. If the return trip took more time, the fish were not fresh.

ژاپنی ها همواره عاشق ماهی تازه هستند. ولی آب نزدیک ژاپن برای چند دهه ماهی زیادی نداشت. بنابراین برای فراهم کردن غذای ژاپنی ها ، قایق های ماهی گیری بزرگتر شدند و مسافتی بیشتر از قبل را طی می کردند. هرچه ماهیگیران دورتر می رفتند، بیشتر طول می کشید تا ماهی بیاورند. اگر برگشتشان بیشتر طول می کشید ماهی ها دیگر تازه نبود

ادامه مطلب
...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت: 22:32